Vilkår


Sluttbrukervilkår for Foto.no/bildebutikk. Gjeldende fra 01.09.2018

Kjøpsvilkår
1. Generelt

Fototjenesten eies og vedlikeholdes av Repix AS med organisasjonsnummer: 921 178 239 og er underleverandør for Foto.no AS som markedsfører tjenesten til sine kunder.
Produksjon av bildeprodukter gjennomføres Repix AS, samt eksterne produsenter gjennom avtale med Repix AS.

2. Bestilling og personopplysninger
Kun personer som har fylt 18 år og er myndige kan handle hos oss. Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos oss. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Kunder kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle bilder på kundekontoen skal slettes.

3. Repix’s rettigheter, plikter og ansvar
Repix AS er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og opplasting av digitale bilder. Repix AS forplikter seg til ikke å selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at Repix AS må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer og håndtering av ordrer.

Ved å bestille bildeprodukter og tjenester hos Repix AS gir kunden Repix AS tillatelse til å laste opp/ned kundens digitale bilder til aktuelt produksjonsutstyr, i den hensikt at Repix AS skal kunne produsere og sende ferdige bildeprodukter i posten til kunden selv eller til ønsket leveringsadresse. Repix AS garanterer at digitale bilder lagres sikkert og passordbeskyttet, og at disse behandles konfidensielt av autorisert personale hos Repix AS og hos produsenter av bildeprodukter.

Repix AS sammen med Foto.no AS forbeholder seg retten til å endre både brukervilkår og kjøpsvilkår på hvilket som helst tidspunkt, uten skriftlig melding til hvert enkelt medlem/kunde.

4. Priser
Gjeldende produktpris er den som er oppgitt i prislisten den dagen kunden avgir sin bestilling.
Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. Vi forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. Vi reserverer oss mot åpenbart feilaktige priser.

På alle postordrer tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr. Ved ordre som skal hentes i butikk tilkommer ekspedisjonsgebyr. Dette vises i kundens handlekurv før ordreavslutting.

5. Bestilling
Innlagt kjøpsordre er bindende og inkluderer ikke angrerett da bildeproduktene er tilvirkningskjøp og produseres på bestilling fra kunden med kundens personlige bilder. Det er ikke mulig å stanse en gjennomført bestilling da produksjonen er automatisert og starter umiddelbart. Når kjøpsordre er registrert hos oss vil kunden i løpet av kort tid motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden oppfordres til å kontrollere sin e-post regelmessig etter fullført bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse bes kunden ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

6. Reklamasjon
Dersom mottatt produkt har feil eller mangler, må kjøper innen rimelig tid gjøre en skriftlig reklamasjon til oss og oppgi informasjon om feilen/mangelen. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter – her Repix AS – bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport. Ved skader påført under transport, ta umiddelbart kontakt med Posten Norge AS.

7. Betaling
Ordrer betales ved bestilling, uavhengig av leveringsmetode/hentested. Tilgjengelige betalingsalternativer vil presenteres for kunden i kjøpsprosessen Repix AS kan ikke endre betalingsmåter som presenteres for kunder ved ordreavslutning.

8. Levering
Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.
Det vil gå ca. 3-10 virkedager fra vi har mottatt en ordre til kunden får bildene hjem i postkassen – avhengig av sted, postgang og produkttype. Bestilles forstørrelser som ikke får plass i postkassen, må kunden hente varen på sitt lokale postkontor eller aktuell transportør sitt utleveringssted. Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.

Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).
Alle varer sendes som A-post, Pakke i postkasse eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 10 (ti) virkedager fra ordrebekreftelse er mottatt fra oss, oppfordrer vi kunden å ta kontakt slik at vi kan sjekke status på ordre. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor eller utleveringssted med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore innen rimelig tid, vil vi så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.

Vi tar forbehold om forsinkelser ved uforutsette forhold utenfor vår kontroll. Eksempler på dette kan være forsinkelse/bortkommet ordre under transport, tekniske problemer vi ikke har kontroll over, krig, naturkatastrofer og lignende.

9. Skade
Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke Repix AS seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. Repix AS påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.

10. Tvister
Tvister mellom deg som kjøper og Repix AS som produsent skal behandles av Forbrukerrådet etter gjeldende norske lover.