Personvern


Personvernerklæring

01.09.2018

1. Innledning
Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Repix AS håndterer og hvordan disse brukes. Erklæringen blir løpende oppdatert og er alltid tilgjengelig på våre ulike nettsider

2. Formål for behandling av personopplysninger
Produsere og levere bildeordrer
Repix AS behandler personopplysninger for å motta og produsere bildeordrer bestilt på Foto.no/bildebutikk. I dette ligger ditt navn, ordredata og kontaktinformasjon. Disse dataene er nødvendige for å kunne utføre produksjon av din bestilling, gi deg løpende informasjon og levere din ordre pr post dersom du ønsker dette. Personopplysningene som benyttes er de du oppgir ved bestilling.

Nyhetsbrev. Dersom du registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra oss vil vi bruke din epostadresse til å sende deg nyttig informasjon og løpende holde deg orientert om tilbud og kampanjer. Du kan når som helst velge å avregistrere deg fra nyhetsbrev. Dette kan gjøres via link i hvert nyhetsbrev.

Kundeservice. Får å gi deg service ved spørsmål om din ordre eller behandle reklamasjoner benytter vi dine personopplysninger. I dette ligger ditt navn, din kontaktinformasjon, ordredata og kjøpshistorikk samt dialog via telefon, epost eller chat i sosiale medier. Personopplysningene som benyttes er de du oppgir ved bestilling.

Lover og regler. For å kunne overholde lover, regler og juridiske krav kan vi ha behov for å dele dine personopplysninger med myndighetene. Dette kan inkludere navn, kontaktinformasjon og ordredata.

3. Tilgang til personopplysninger
For å utføre produksjon av dine ordrer og oppfølging av kundeservice har ansatte i Repix AS tilgang til relevante personopplysninger som er nødvendige for å utføre det arbeid de har ansvar for. Alle ansatte er bundet av regler for konfidensialitet.

4. Databehandlere
Repix har avtale med databehandlere som er nødvendige for å motta, produsere og utføre kundeservice for din ordre. Herunder Klarna for håndtering av betaling og underleverandører for produksjon av enkelte produkter.

5. Sikring og sletting av personopplysninger
Dine personopplysninger er sikret gjennom en rekke tiltak for å unngå uautorisert tilgang. Dette gjelder både fysiske, datatekniske og juridiske tiltak.
Personopplysninger vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for å utføre de oppgaver som var formålet ved innsamlingen av opplysningene.

6. Lovverk og rettigheter
Norsk lov og regelverk regulerer dine rettigheter og våre plikter. Gjennom personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

7. Kontaktinformasjon
For henvendelser vedrørende personvern kan kundeservice kontaktes.